Wikia DyingLight
Advertisement

String (Dây) là một nguyên liệu chế tạo của Dying Light. Thường được dùng để chế tạo cả vật phẩm lẫn nâng cấp vũ khí. String có thể được tìm ở các thùng rác, hộp và giỏ.

Advertisement