Wikia DyingLight
Advertisement

Medkit là một vật phẩm hữu dụng, chế tạo được trong Dying Light, dùng để hồi phục HP (máu). Medkit có thể được tìm ở các nơi như: sau các xe cứu thương, trạm kiểm soát trên những chiếc cầu. Hoặc nhận được từ vendors (và) Quartermaster.

Medkit có thể hồi phục 100 HP cho người chơi. Về sau trong Game, nếu bạn đạt được kỹ năng Sturdiness, Sturdiness IIUltimate Survivor thì HP tối đa của bạn sẽ lên đến 200 HP (tức là cần 2 Medkit mới hồi phục hoàn toàn HP).

Hard Mode (Chế độ Khó)

Trong Hard Mode, hiệu quả của Medkit sẽ khác đi một chút. Thay vì hồi ngay 100 HP sau khi sử dụng Medkit mà sẽ hồi phục từ từ.

Miêu tả trong Game (Đã được dịch)

Mọi thứ cần để chữa những vết thương và vết bầm.

Số lượng sản xuất: 2

Giá: 200

Lưu ý: Cũng có thể chế tạo Medkit bằng 3 Herb và 4 Underwater Algae.

Nguyên liệu chế tạo
1x Alcohol
1x Gauze
Advertisement