Wikia DyingLight
Advertisement

King là một nâng cấp cho vũ khí trong Dying Light.

Nó sẽ nâng cấp 2 Sát thương, Tiêu khiển và Độ bền. Giống với nâng cấp Clicker .

Đây là nâng cấp mạnh nhất mà bạn có thể thấy trong Game.

2015-03-03 00002
Advertisement