Wikia DyingLight
Advertisement

Clicker là một nâng cấp vũ khí trong Dying Light.

Nâng cấp này sẽ tăng 2 Sát thương, Tiêu khiển và Độ bền. Giống với nâng cấp King. Độ hiếm của nó rất cao nên nó sẽ đáng giá $2000.

Liên quan[]

  • Nâng cấp vũ khí này được dựa vào tên của một loại Zombie trong một Game của nhà sản xuất Naughty Dog năm 2013, tên game đó là The Last of Us . Trong Dying Light, người chơi khi giết một con Zombie có hình dạng giống con Clicker trong The Last of Us thì nó sẽ làm rớt ra một nâng cấp Clicker.
    2015-03-03 00001
Advertisement