Wikia DyingLight
Advertisement

Blade là một nguyên liệu chế tạo trong Dying Light. Thường được dùng để chế tạo những vũ khí hoặc Mod vũ khí dạng "chặt chém".

Advertisement