Wikia DyingLight
Advertisement

Alcohol là một nguyên liệu chế tạo trong Dying Light, thường được dùng để chế tạo Medkit, Molotov,... Alcohol có thể được tìm trong tủ lạnh, tủ mini hoặc xác Zombie/Người.

Advertisement